cung-cap-lap-dat-thiet-bi-the-thao-va-do-choi-tre-em-cho-nha-van-hoa-thon-co-die

Cung cấp, lắp đặt thiết bị thể thao và đồ chơi trẻ em cho nhà văn hóa thôn cổ điển b, xã tứ hiệp, huyện  thanh trì, hà nội.

dochoingoaitroi.vn 13/07/2023

Tên công trình : Cung cấp, lắp đặt thiết bị thể thao và đồ chơi trẻ em cho Nhà văn hóa Thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, Huyện  Thanh Trì, Hà Nội.

Địa chỉ: Nhà văn hóa Thông Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, Huyện  Thanh Trì, Hà Nội. ( gần trường cấp 2 )