lap-dat-hiet-bi-the-thao-ngoai-troi-cho-nha-van-hoa-thon-hai-boi-huyen-dong-anh

Lắp đặt hiết bị thể thao ngoài trời cho nhà văn hóa thôn hải bối - huyện đông anh

dochoingoaitroi.vn 13/07/2023

Tên công trình : Lắp đặt hiết bị thể thao ngoài trời cho Nhà Văn Hóa Thôn Hải Bối - Huyện Đông Anh

Địa chỉ : Nhà Văn Hóa Thôn Hải Bối - Huyện Đông Anh

https://youtube.com/shorts/M2hKrsLFddY?feature=share