lap-dat-thiet-bi-tai-cac-xa-huyen-trong-chuong-trinh-phat-trien-nong-thon-moi-ta

Lắp đặt thiết bị tại các xã huyện trong chương trình, phát triển nông thôn mới tại tỉnh cao bằng

dochoingoaitroi.vn 01/04/2023

 

Trong quá trình hình thành và phát triển, Bắc Hà luôn luôn được khách hàng tin cậy và giao cho đảm nhận nhiều dự án lớn mang tầm cỡ Quốc Gia.

Công ty Bắc Hà Luôn tuân thủ khắt khe các điều kiện và quy trình sản xuất và đạt được

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường 14001: 2015

- Chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 6238-1: 2017 / TCVN 6238-3:2011

Đến thời điểm này, Công ty đã trở thành nhà cung ứng chính, có uy tín về các thiết bị vui chơi cộng đồng, thiết bị đồ chơi, thiết bị đồ dùng học tập trong các trường học và là đối tác chính của các:  Sở GD&ĐT, Sở Văn Hóa, Sở LĐTBXH, UB Mặt Trận Tổ Quốc  Quỹ bảo trợ trẻ em và các tổ chức hoạt động về trẻ em trong cả nước.

Các thiết bị ngoài trời được lắp đặt tại Cao Bằng bao gồm:

+ 14 Nhà khối cầu trượt

+14 thang leo hình vuông

+ 14 bộ thể chất

+ 50 bộ thiết bị thể thao và 1 Số thiết bị khác ...

Công trình đã hoàn thiện tại 1 xã ở tỉnh Cao Bằng :

 

 

Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị tại nhiều khu vực ở các xã, huyện của tỉnh Cao Bằng, tạo ra môi trường vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho trẻ em và người dân địa phương. Điều này cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường sức khỏe cộng đồng.

Bắc Hà luôn sử dụng các thiết bị có chất lượng cao và kiểm soát các tiêu chuẩn an toàn để đảm bảo rằng các thiết bị đồ chơi ngoài trời và thiết bị có thể thao luôn an toàn và bền trong nhiều năm sử dụng.