thiet-ke-lap-dat-san-choi-ngoai-troi-cho-dai-su-quan-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa

Thiết kế lắp đặt sân chơi ngoài trời cho đại sứ quán cộng hòa nhân dân trung hoa

dochoingoaitroi.vn 13/07/2023

Tên công trình : Thiết kế lắp đặt sân chơi ngoài trời cho Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Địa chỉ : 46 Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội